logo

Keskiarvokisa

Keskiarvokisa Kuntokeitaalla

Vuoron varaus

 

Tulokset

Keskiarvokisa 25.11.2022

Keskiarvokisa 18.11.2022

Keskiarvokisa 11.11.2022

Keskiarvokisa 04.11.2022

Keskiarvokisa-28.10.2022

Keskiarvokisa-21.10.2022

Keskiarvokisa-14.10.2022

Keskiarvokisa-07.10.2022

Keskiarvokisa-30.9.2022

Keskiarvokisa-23.09.2022

Keskiarvokisa-16.09.2022

 

Tulevat tapahtumat